GODZINY OTWARCIA:


PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
7.00 - 15.00

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW:

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
8.00 - 14.00


067 259 18 25 wewnętrzny 10
e-mail: mgops1@op.pl

W pokoju Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego odbywa się:

1. Wydawanie i przyjmowanie wniosków na:
zasiłki rodzinne,
zasiłki pielęgnacyjne,
świadczenia pielęgnacyjne,
jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka,
fundusz alimentacyjny.


2. Wydawanie zaświadczeń.

3. Udzielanie informacji w w/w zakresie.