Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

     W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), Miejsko - Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Człopie informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie

78 - 630 Człopa ul Strzelecka 2

tel. 67 259 18 25

 

 

2. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Ośrodka, w szczególności na  podstawie:

  • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w sprawach dotyczących obsługi wnioskodawców i beneficjentów pomocy społecznej;
  • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w sprawach dotyczących obsługi wnioskodawców i beneficjentów świadczeń rodzinnych;
  • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w sprawach dotyczących obsługi wnioskodawców i beneficjentów funduszu alimentacyjnego lub dłużników alimentacyjnycyh.
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w sprawach dotyczących obsługi wnioskodawców i beneficjentów pomocy;
  • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w sprawach dotyczących obsługi wnioskodawców i beneficjentów świadczenia wychowawczego;
  • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w sprawach dotyczących obsługi wnioskodawców i beneficjentów wsparcia rodziny lub systemu pieczy zastępczej;
  • ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w sprawach dotyczących obslugi wnioskodawców i beneficjentów zasiłków dla opiekunów;
  • ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" w sprawach dotyczących obsługi wnioskodawców i beneficjentów pomocy.

 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

 

4. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia postępowania a następnie archiwizowane przez okres przewidziany w jednolitym rzeczowym  wykazie akt Ośrodka.

 

5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

 

6. Ma Pani /Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania.

 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

8. Dane osobowe pochodzą od wnioskodawców lub podmiotów zobowiązanych na mocy przepisów prawo do udzielenia informacji administratorowi.

 

9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania.