Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie
 

ul. Strzelecka 2

78-630 Człopa

 

 

Telefon/fax:

(67) 259 18 25

 

Świadczenia rodzinne, wychowawcze "500+" , fundusz alimentacyjny, asystent rodziny ” nr wewnętrzny 10

Pracownicy socjalni:

Pani Marta Majka- Hyra nr wewnętrzny 11

Pani Elżbieta Pogorzelska nr wewnętrzny 12

Pani Agata Chorzelewska nr wewnętrzny 13

Księgowość nr wewnętrzny 14

Fax. nr wewnętrzny 15

Kierownik nr wewnętrzny 16