Lista pracowników
Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie

 

  • Kierownik  -   mgr Elżbieta Drab

 

  • Główny księgowy - Lucyna Janeczek

 

  • Starszy pracownik socjalny - Elżbieta Pogorzelska

 

  • Starszy pracownik socjalny -  mgr Marta Majka-Hyra

 

  • Starszy pracownik socjany  - mgr Agata Chorzelewska

 

  • Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - mgr Magdalena Skotnicka

 

  • Asystent rodziny - mgr Żaneta Koczmara

 

  • Asystent rodziny - mgr Izabela Głodowska

 

  • Pracownik ds. świadczeń wychowawczych ("500+")  - mgr Katrzyna Ciułek

 

  • Kierowca - mgr Rafał Staszak