Lista pracowników
Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie

 

 • Kierownik  -   mgr Elżbieta Drab

 

 • Główny księgowy - Lucyna Janeczek

 

 • Starszy pracownik socjalny - Elżbieta Pogorzelska

 

 • Specjalista pracy socjalnej -  mgr Marta Majka-Hyra

 

 • Specjalista  pracy socjanej  - mgr Agata Chorzelewska

 

 • Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - mgr Magdalena Skotnicka

 

 • Asystent rodziny - mgr Daria Tomaszewska

 

 • Specjalista pracy z rodziną - mgr Żaneta Koczmara

 

 • Pracownik ds. świadczeń wychowawczych ("500+")  - mgr Katrzyna Ciułek

 

 • Pracownik socjalny projekt pn.: " Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie" -               mgr Izabela Głodowska

 

 • Kierowca - mgr Łukasz Medoliński