DOBRY START 300 dla ucznia

"Dobry start" to 300 jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

To pomoc dla 4,6 mln uczniów w całej Polsce, przyznawana niezależnie od dochodu rodziny.

Świadczenie 'Dobry start" to 300 złotych jednorazowego wsparcia bez względu na dochód rodzin, przysługuje raz w roku na dzieci rozpoczynajace rok szkolny w szkole (z wyłączeniem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych oraz szkól wyższych) do ukończenia 20 roku życia.

Dzieciom niepełnosprawnym uczącym się w szkole świadczenie przysługuje do ukończenia 24 roku życia.

!!! Świadczenie nie przysługuje na: dzieci uczące się w przedszkolu, dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka) w przedszkolu lub szkole oraz osoby uczące się w szkole policealnej i szkole dla dorosłych.

Wnioski - podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu "Rodzina 500+" - będzie można skladać:

- od 1 lipca elektronicznie przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną

- od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) w MGOPS przy ul. Strzeleckiej 2, 78 - 630 Człopa

 

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

WNIOSEK DO POBRANIA i więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.mpips.gov.pl