Świadczenie wychowawcze - terminy składania wniosków na okres 2018/2019

1. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od 1 sierpnia 2018 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od 1 lipca 2018 r.

 

2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do 31 sierpnia 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ oraz wyplata przysługujących świadczeń następuje do 31 października 2018 r.

 

3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od 1 września 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowaczego 500+ oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 30 listopada 2018 r.

 

4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od 1 października 2018 r. do 31 października 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 stycznia 2018r.

 

5. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy zloży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od 1 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ oraz wyplata przysługujących świadczeń następuje do 31 stycznia 2019 r.

 

6. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od 1 grudnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego 2019 r.

 

Wnioski dotyczące świadczenia wychowawczego 500+ będą do pobrania siedzibie w MGOPS Człopa będą od 1 SIERPNIA 2019 r.

 

Wniosek do pobrania i więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.mpips.gov.pl