Świadczenie rodzinne i Świadczenie opiekuńcze - terminy skladania wniosków na okres 2018/2019

1. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od 1 sierpnia 2018 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od 1 lipca 2018 r.

 

2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do 31 sierpnia 2018 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 30 listopada 2018 r.

 

3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumnetami od 1 września 2018 r. do 31 października 2018 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 grudnia 2018 r.

 

4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 listopada 2018 . do 31 grudnia 2018 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego 2019 r.

 

Wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych będą do pobrania w siedzibie MGOPS Człopa od 1 SIERPNIA 2018 r.