Rekrutacja do Klubu Seniora w Człopie

                                 

Gmina Człopa informuje o rozpoczętej rekrutacji do projektu

„Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie”

Celem projektu jest Utworzenie Klubu Seniora w Człopie dla 20 osób starszych zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Człopa.

Kto może wziąć udział w projekcie?

- mieszkańcy Miasta i Gminy Człopa,

- 20 osób w tym 17 kobiet i 3 mężczyzn,

- osoby starsze które ukończyły 60 rok życia,

- osoby, które zakończyły aktywizację zawodową,

-osoby spełniające kryterium dochodowe, (os. sam. 1051,50 zł netto, os. w rodz. 792,00 zł netto), otrzymaja dodatkowe punkty,

- dodatkowe pkt. za orzeczenie o niepełnosprawności,

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są w MGOPS w Człopie w terminie do 31.12.2019 r. lub do momentu wyczerpania miejsc.

Informacje oraz niezbędne dokumenty można uzyskać:

w MGOPS CZŁOPA ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, tel. 67 2591825

 na stronie internetowej www.czlopa.pl email: klub-seniora-czlopa@wp.pl 

plakat w zalaczniku


Załączniki: