Rekrutacja do Klubu Seniora w Człopie

 

 

Gmina Człopa informuje

trwającej  rekrutacji do projektu

„Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie”

 

Celem projektu jest Utworzenie Klubu Seniora w Człopie dla 20 osób starszych zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Człopa.

Kto może wziąć udział w projekcie?

- mieszkańcy Miasta i Gminy Człopa,

- 20 osób w tym 17 kobiet i 3 mężczyzn,

- osoby starsze które ukończyły 60 rok życia,

- osoby, które zakończyły aktywizację zawodową,

 

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są w MGOPS w Człopie w terminie do 31.01.2020 r

 

Informacje oraz niezbędne dokumenty można uzyskać:

- w MGOPS CZŁOPA ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, tel. 67 2591825

- na stronie internetowej www.czlopa.pl email: klub-seniora-czlopa@wp.pl

 


Załączniki: