Załącznik nr 3

                                                                                                                                     do Zarządzenia nr 18/2017

                                                                                                                          Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

                                                                                                                                        z dnia 12 kwietnia 2017 r.

 

 

 

 

Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do bilansu -2018 r.

 

Konto 976”Wzajemne rozliczenia między jednostkami”- Wn Należności

Lp.

 

Nazwa i adres

kontrahenta

Tytuł

należności

Oznaczenie

pozycji w  bilansie

Kwota

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

0,00

 

 

 

Konto 976”Wzajemne rozliczenia między jednostkami”- Ma Zobowiązania

Lp.

Nazwa i adres

kontrahenta

Tytuł

zobowiązania

Oznaczenie

pozycji w 

bilansie

Kwota

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

0,00